Huiselijk Geweld

Lumens Groep

Explanimation over huiselijk geweld.
In de film komen verschillende vormen van huiselijk geweld aan bod en wordt uitgelegd welke stappen hulpverleners kunnen nemen om het geweld te melden.
• Introductie
• Ouderenmishandeling
• Eergerelateerd Geweld
• Partnergeweld
• Jeugdprostitutie

Date: June 24, 2013

Eergerelateerd Geweld

Jeugdprostitutie