Animatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – Reinier de Graaf

Deze uitleganimatie over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gebruikt voor een e-learning programma voor artsen en ziekenhuispersoneel.

CLIENT: REINIER DE GRAAF        WEBSITE: REINIERDEGRAAF.NL        DATE: JULY 13, 2016        SERVICES: ANIMATIE, ILLUSTRATIE