Uitleg animaties Huiselijk Geweld – Lumens Groep/ LEV Groep

Voor Lumens Groep en Lev Groep maakten we deze animaties om de verschillende vormen van huiselijk geweld te herkennen en hoe je het kan aanpakken.

Ouderenmishandeling

Eergerelateerd Geweld

Partnergeweld

Jeugdprostitutie