Book cover- Studio van Laar - Shifting Paradigms - Mignon van Halderen

Ontwerp huisstijl Fontys Lectoraat Thought Leadership

Voor het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) ontwikkelden we de huisstijl. Een identity met verschillende kleuren en een thought cirkel.

We ontwierpen het boek van de lectorale rede van Dr. Mignon van Halderen en verschillende exposities, brochures, uitnodigingen, powerpoints.