Praatplaat Metropool Regio Eindhoven

De Praatplaat MRE biedt een beknopt overzicht van de doelen en programma’s van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De ambitie is een sterke regio opbouwen met het kenmerkende Brainportprofiel, een stabiele sociale basis en een vitale leefomgeving voor al haar inwoners.

De praatplaat is ontworpen om de gesprekken over regionale ontwikkelingen te bevorderen en te verlevendigen. Met een duidelijke visuele weergave kun je eenvoudig de doelen en bijbehorende acties binnen elk programma ontdekken.

De taart staat als metafoor voor de welvaart van de regio en de illustraties verwijzen naar de jaren 50 en 60 waarin Eindhoven (ook) een grote groei doormaakte.

Meer weten over het maken van een praatplaat of infographic? Neem dan contact met ons op
Praatplaat / infographic Metropool Regio Eindhoven - Ontwerp: studio van Laar