Smeekbede – Fonds BKVB & Nederlands Letterenfonds

Smeekbede is een gedicht van Mustafa Stitou waarin de dichter op ironische wijze ‘De Heer der wereldwezens’ aanroept en smeekt om een toepasselijke, persoonlijke, op maat gesneden straf voor zijn al te menselijke zonden. In het gedicht wordt gebruik gemaakt van de bezwerende kracht van herhaling die zo kenmerkend is voor het gebed, maar de ondertoon is illusieloos.

Studio van Laar maakte een stop-motion animatie van uitgesneden papier. De sobere vormgeving, de materiaalkeuze en de handmatige techniek sluit aan bij de voorbeelden van de almaar durende straffen uit het gedicht. Van Laar gebruikte typografie om het gebruik van afbeeldingen te vermijden en zo te verwijzen naar het beeldverbod dat zowel in het jodendom als in de islam een belangrijke rol speelt.

Gedicht en Voordracht:
Mustafa Stitou
Animatie:
Jan Pieter van Laar
Ilona Huvenaars
Jasper Roeken